Visas/אשרות

The Hebrew explanation is followed by an English one

תהליך בקשה לאשרות כניסה לאינדונזיה

הודעה מיוחדת: הידיעות שהתפרסמו לאחרונה בתקשורת (החל ממאי 2018) על אודות שינוי במדיניות האשרות של ממשלת אינדונזיה אינן נכונות – המדיניות הרשמית לא השתנתה. עם זאת ניתן לפנות לחברה

Israel Indonesia Agency ולהפנות בקשות דרכה. . כמו כן ניתן לפנות לחברה דרך הדף שלה בפייסבוק בו יש גם הסבר על נושא האשרות.

אנחנו עדיין בשלב של אי-וודאות ולא יכולים לקבוע בביטחון מלא מה האפשרויות לקבלת אשרה. אנחנו מקווים שהתמונה תתבהר בעתיד הקרוב. הטקסט שבהמשך מתאר את הסטסוס שהיה נכון עד למאי 2018.

כללי: כעת אזרחים ישראלים לא (לא) יכולים לקבל אשרות תיירות ליחידים אלא אשרות עסקים לאינדונזיה בלבד. יש מספר סוכנויות נסיעות שמסוגלות לסדר אשרות תיירות קבוצתיות לישראלים וניתן לסמוך על הפרסומים בעיתונות בנושא זההלשכה פועלת מול לשכת המסחר האינדונזי קדין על מנת לאפשר אשרות תיירות גם לבודדים. כמו כן פועלת הלשכה על מנת להוזיל את עלות של אשרות העסקים שכרגע עומדת על בין 700 ל-800 דולר ארה”ב. חשוב שמבקשי האשרה יציגו את הסיבה האמיתית לבואם לאינודנזיה ולא יטעו את הרשויות על ידי הצהרות כוזבות – לדוגמה לבקש אשרה עסקית אך להגיע לסיור תיירותי. הרשויות באינדונזיה דואגות לשלומם של המבקרים הישראלים וחשוב להם לדעת היכן הם נמצאים ומה תוכניות הנסיעה שלהם. הטעיה מכוונה, אם תתגלה, עלולה להוביל להשלכות חמורות, כולל גירוש מיידי.

מחזיקי דרכונים אמריקאים קנדים של האיחוד האירופי ושל עשרות מדינות נוספות יכולים לקבל אשרות בעת כניסתם לשדה התעופה הבינל בגקרטה גם לצורכי תיירות וגם לצרכים עסקיים לשהייה עד 30 יום.

כל תהליך קבלת אשרת עסקים לאזרחים ישראלים, החל מהגשת הבקשה ועד לקבלת האשרה לוקח בין 21 ל 30 ימי עסקים. חגים מקומיים עלולים לגרום לדחיות. אירועים פוליטים עלולים לשבש את התהליך ולעתים רחוקות, עלולים לגרום לביטול האשרה בטרם קבלתה.

איסוף האשרה בשגרירות האינדונזית בסינגפור לוקח בדרך כלל יום עסקים אחד כאשר בבוקר מגישים את הטפסים, את תמונות הדרכון ואת הדרכון עצמו. אחהצ ניתן לקבל את הדרכון עם חותמת האשרה בתוכו. ניתן לארגן את ביצוע מסירת האשרה, באמצעות נותן השירותים האינדונזי, ללא צורך בביקור בשגרירות, בתשלום נוסף של 50 דולר סינגפורי. כמו כן יש לשלם 75 דולר סינגפורי, דמי טיפול לשגרירות האינדונזית.

תהליך הגשת הבקשה

מגיש הבקשה שולח סריקה של דפי הדרכון עם התמונה והנתונים של הנוסע (בצבע) , את מטרת הביקור ואת פרטי הנסיעה, כולל תאריכי טיסות ומכתב הזמנה של הספונסור האינדונזי לנספח הכלכלי של שגרירות ישראל בסינגפור בכתובת המייל (Noa.Partuk@israeltrade.gov.il).

הבקשה תוגש על ידי שג׳ ישראל להמשך טיפול לנותן השרותים האינדונזי . בהנחה שכל החומרים הוגשו כנדרש פונה נותן השרותים האינדונזי למגיש הבקשה במייל עם בקשה לתשלום. העברת התשלום הוא תנאי להמשך טיפול בבקשת האשרה

מייד עם אישור הבקשה, משרד ההגירה בגקרטה ינחה את השגרירות האינדונזית בסינגפור או בבנגקוק (העדיפות היא לבצע את מתן האשרה בסינגפור), בהתאם, למסור את האשרה. נותן השרותים האינדונזי מעדכן את שג׳ ישראל בסינגפור ו/או את מגיש הבקשה על אודות מתן האשרה ומתי והיכן ניתן לקבל אותה.

Visa Procedure for Israelis for Travel to Indonesia

Special announcement: The recent news (beginning May 2018) regarding a supposed change in Indonesian visa policy vis-a-vis Israeli citizens are not correct and there has been no change in the official visa policy for Israeli passports of the government of Indonesia.  Nevertheless you may turn to the Israel Indonesia Agency  or contact them through their facebook page and read up on the visa application  instructions there . Sorry about the uncertainty which hopefully will fade away soon – the following text represents the situation before May 2018.  

General: Israeli citizens cannot at this time obtain individual tourist visas to Indonesia – only business visas are available. There are travel agencies that are able to offer tourist visas for Israeli citizens but only for group travel – look for relevant ads in the newspapers. The Chamber of  Commerce is communicating with the Indonesian Chamber of Commerce to enable tourist visas for Israelis and to lower the costs for business visas which are presently between 700 and 800 USD per person. All travelers are strongly advised not to misrepresent the purpose of their visit when applying for visas e.g. declare business but go on tourism.

Indonesian authorities are concerned over the security of Israeli travelers and like to know where they are and on what itinerary – misrepresentation when applying for the visa can have serious repercussions, including summary expulsion, if discovered.

Holders of  passports of the US, Canadian, European Union and dozens of additional countries can obtain Visa on Arrival at Jakarta International Airport , for business and/or tourist use for a stay of up to 30 days.

Business visa application procedure for Israeli citizens, from application to issuance will usually be completed within 21-30 business days (conservative estimate). Local holidays may cause delays. Problematic political events may cause temporary disruption and (rarely) cancellation of the visa application process.

Pick-up of the visa at an Indonesian embassy (Singapore or Bangkok, preferably Singapore) can usually be completed in one business day. In the morning, fill in forms, provide 2 color passport pictures, hand in passport. In the afternoon, pick up passport with visa. A courtesy service to pick up the passport at the hotel of the applicant and return it, with the visa is available from the Indonesian service provider for 50 $ Singapore. An added 75 $ Singapore has to be paid for the Indonesian embassy procedure.

Business Visa Application Procedure

Applicant sends (by e-mail) a colored passport scan (the pages with the picture and the details), purpose of visit, itinerary, schedule and a letter from the sponsoring Indonesian company to the Commercial Department at the Embassy of Israel in Singapore (Noa.Partuk@israeltrade.gov.il) . The Commercial department will guide the applicant and involve a local Indonesian service provider who will help with the application process and bill the applicant directly, via e-mail, before completing the visa procedure. The application will be submitted by the Indonesian service provider to the Immigration authorities in Jakarta and relevant embassies.

The application will then be reviewed and approved at the Immigration Ministry’s weekly (Tuesday) inter- departmental meeting.

Immediately after visa approval, the Immigration Ministry in Jakarta notifies the Indonesian embassy in Singapore or Bangkok (as required), to issue the visa. The Indonesian service provider and through him, the embassy and the applicant, will be advised when and where the visa can be picked up.

.

.